Programa Cueme

Programa Cueme

El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) vincula els ajuntaments i les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d’educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.

Estratègia local

Estratègia local

L’estratègia local és el plantejament que s’impulsa des de l’ajuntament de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic per tal que el CuEmE sigui un programa que vagi més enllà de l’escola i es vinculi amb el territori: amb el propi ajuntament, amb les entitats, les empreses i amb la població en general.

Projecte educatiu

Projecte educatiu

Durant un curs escolar, els nens i nenes creen i gestionen una cooperativa escolar amb el recolzament de l’escola, l’ajuntament i les empreses i entitats del municipi.