Projecte educatiu

Estratègia local

L’estratègia local és el plantejament que s’impulsa des de l’ajuntament de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic per tal que el CuEmE sigui un programa que vagi més enllà de l’escola i es vinculi amb el territori: amb el propi ajuntament, amb les entitats, les empreses i amb la població en general.