Projecte educatiu

Projecte educatiu

Durant un curs escolar, els nens i nenes creen i gestionen una cooperativa escolar amb el recolzament de l’escola, l’ajuntament i les empreses i entitats del municipi.