Fase 6: Preguntes per reflexionar

Eina
explorar
Abans de començar a produir, val la pena que us atureu un moment per reflexionar sobre com us organitzareu.
 
Entre altres coses, hauríeu de tenir clar els punts següents: 
 
  1. Com fabricareu els vostres productes?
  2. Com us organitzareu per fer la feina? Cadascú farà el seu producte? Fareu equips de treball?
  3. Què necessitareu per posar-vos a treballar? Quins materials heu d’aconseguir?
    I quines eines haureu de fer servir?
  4. Com garantireu que els vostres productes són de qualitat?
Fase 6: Preguntes per reflexionar