Preparem-nos per emprendre: Guia didàctica

Guia
informar

Què aprendreu?

Sou a l’inici d’un projecte apassionant! En aquesta primera fase coneixereu millor què vol dir ser emprenedor o emprenedora i quines habilitats es necessiten per poder emprendre i sortir-vos-en bé.
 
Els objectius d’aquesta fase del projecte són els següents:
  1. Conèixer les competències emprenedores i les habilitats que es treballaran durant el curs.
  2. Reflexionar sobre les vostres habilitats.
 
Què fareu?
Començareu explorant què són les competències emprenedores a partir d’unes preguntes per reflexionar. Un cop introduïts els conceptes bàsics, aplicareu el que heu après treballant les principals habilitats, actituds i valors de la persona emprenedora i analitzareu com us veieu amb relació a aquestes qüestions. 
 
Finalment reflexionareu sobre el que heu après amb l’ Eina d’avaluació.
 

Esquema resum

    Recursos
Explorar:

Explorem les competències de la cooperativa

Preguntes per reflexionar

Organitzar:
   
Aplicar:

Coneixem les habilitats emprenedores

 

Compartir:
 
 
Reflexionar:
Reflexionem sobre el que hem après

Eina d'avaluació

Preparem-nos per emprendre: Guia didàctica