Fase 4: Decidim els productes que farem

Dinàmica
aplicar

Amb aquesta activitat analitzareu els resultats de l’enquesta o entrevistes realitzades durant l’estudi de mercat i decidireu quin serà el producte o productes que fabricareu.


Per analitzar els resultats de l’enquesta o entrevistes us proposem aquesta fitxa:

Nom del prototip  

Fotografia

 

 

 

 

 

Resultats de l'enquesta (taules i gràfics) o entrevista (idees)

 

 

 

Valoracions dels socis i sòcies de la cooperativa

 

 

 

Descarregar la taula en format editable:
Fitxa dels resultats entrevista-enquesta (Word)

 

Un cop omplerta la fitxa ho explicareu i debatreu entre tots els socis i sòcies de la cooperativa. 

 

Fase 4: Decidim els productes que farem