Fase 7: El registre de vendes

Eina
aplicar

Com controleu quants productes veneu el dia de mercat? I els ingressos que heu tingut durant la jornada?

Us proposem dues taules que hauran d’omplir els equips de caixa el dia de mercat. Al final de cada torn haureu de tenir omplerta la taula 3. Al principi del torn haureu d’indicar a cada filera els productes que teniu per vendre i apuntar quan els aneu venent. A cada columna hi heu de marcar amb una creu cada unitat de producte que heu venut. Al final ho sumareu tot i ho multiplicareu pel preu del producte. 

Un cop acabat el torn i omplerta la taula 3, cal copiar la columna de «Total de vendes del torn», al torn corresponent a la taula 4. Fixeu-vos que a sota, a la dreta, hi ha el total de diners recaptats a cada torn i al conjunt de la jornada. Quan es fa l’arqueig de caixa, han de coincidir la quantitat de diners recaptats amb els que hi ha a la caixa, més el canvi inicial!

Si s’han fet descomptes i promocions, heu d’apuntar-ho perquè coincideixin els productes venuts i els diners recaptats.

 

Taula 3. Registre de vendes de cada torn

Tipus de producte Unitats venudes Total de vendes del torn Preu del producte Total de la caixa
Producte 1        
Producte 2        
Producte 3        
Producte 4        
(...)        
Total        

 

Taula 4. Registre de vendes de la jornada

Tipus de producte Vendes del torn 1 Vendes del torn 2 Vendes del torn 3 (...) Total de les vendes Preu del producte Total de la caixa
Producte 1              
Producte 2              
Producte 3              
Producte 4              
(...)              
Total              

Descarregar les taules en format editable:
Quadres registre de vendes (Excel)

 

 

Fase 7: El registre de vendes