Fase 7: Guia didàctica

Guia
informar

Què aprendreu?

Ha arribat el moment de posar a la venda els vostres productes, però abans haureu de preparar moltes coses. Així, quan arribi el dia del mercat, la vostra cooperativa ho tindrà tot a punt perquè sigui un gran dia de vendes!
 
Els objectius d’aquesta fase del projecte són els següents:
 
  1. Entendre el procés de venda dels productes.
  2. Aprendre com fer una bona atenció al públic.
  3. Saber dissenyar una parada i fer-ne la publicitat, aplicant tècniques artístiques i plàstiques.
  4. Aprendre a planificar la venda dels nostres productes i portar-la a terme.
  5. Aprendre a treballar en equip.
  6. Aprendre a consensuar i a acceptar les decisions del grup.
 

Què fareu?

Començareu explorant com es venen els productes. Abans de res us proposem una sèrie de preguntes per reflexionar sobre com organitzareu i preparareu la venda, i després veureu com funciona el procés de venda d’un producte. Per conèixer millor com es fa la venda de productes, us proposem que aneu a Fonts d’inspiració: coneixem els comerços del nostre barri, poble o ciuta t i pregunteu als comerços i els fotografieu.
 
També trobareu exemples per poder preparar una bona atenció al públic i una bona parada, i per pensar quina comunicació i publicitat voleu fer amb l’ajut del recurs Fonts d’inspiració: exemples de com fan la venda altres cooperatives escolars.
 
Després planificareu bé la preparació del dia de la venda. Un cop ho tingueu tot ben organitzat i planificat, us posareu a treballar: demanareu a l’ajuntament el permís municipal per participar a la fira o mercat.
 
Per al dia de la fira o mercat, haureu d’organitzar torns i equips per fer totes les tasques necessàries el dia de la venda, i ho podeu fer amb l’ajuda dels recursos L’organització de la venda i de les activitats durant el mercat i El registre de les vendes per tenir ben controlat tot allò que vendreu. 
 
Tot això ho compartireu amb companys i companyes de l’escola, amb mestres i famílies, i donareu a conèixer els vostres productes a la vostra clientela abans del dia del mercat; després, explicareu a tothom com us ha anat el dia de la venda.
 
Al final de tot, reflexionareu sobre el que heu après utilitzant l’ Eina d’avaluació.
 

Esquema resum

    Recursos
Explorar:
Explorem la venda dels nostres productes

Preguntes per reflexionar 

Organitzar:
Planifiquem la feina

 

Aplicar:
Preparem i duem a terme la venda
Compartir:
Donem a conèixer el que hem fet

 

Reflexionar:
Fem seguiment de les activitats realitzades

Eina d’avaluació 

 
Fase 7: Guia didàctica